huenderues

Segítünk

Találatok: 2465

Alulírott kérelmező tudomásul veszem, hogy az SOS Gyermek Alapítvány az általam megadott adatokat a segélyezés folyamatának kezelése érdekében az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2013. évi CXII. törvény alapján kezeli, azt harmadik személy részére nem adja tovább. Tudomásul veszem továbbá, hogy a kérelem benyújtása, nem jelent automatikus pozitív elbírálást. Kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak mindenben megfelelnek és azt az SOS Gyermek Alapítvány az elbírálás során ellenőrizheti.

 Fontos! Hitel- és közüzemi tartozást az alapítvány nem tud átvállalni. Az alapítvány a megítélt támogatást soha nem készpénz formájában adja!

Elektronikus űrlap kitöltés és benyújtás esetén a formanyomtatvány aláírás nélkül is érvényes, ebben az esetben az SOS Gyermek Alapítvány ugyanúgy feltételezi a hiteles adatközlést és a feltételek tudomásul vételét. Kérjük, hogy a kitöltött kérelmet postai úton vagy e-mail címünkre megküldeni szíveskedjen.

Űrlap letöltése: jobb egérgombbal kattintson az űrlapra, utána kép mentése másként! Az űrlapot kérésre postázzuk.

 

TAMOGATASKERELMEZESIURLAP