huenderues

Fóti Gyermekváros története - közelmúlt

Károlyi István Gyermekközpont (Fót)
A 2000-es évek elején a Károlyi István Gyermekközpontban közel száz gyermek és fiatal élt, 7 családias jellegű gyermekotthoni-csoportban, illetve lakásotthonokban. E csoportok összetétele 8-12 fős, koedukált, széles korhatárú. A csoportok közvetlen élettere 100-120 négyzetméteres és rendelkezik minden adottsággal, ami az önálló életvitel alapjainak elsajátításához szükségesek. A gondozottak a mindennapi gyakorlatban sajátítják el és gyakorolják azokat az életvezetési technikákat, szokásokat, normákat, amelyek nagykorúságuk elérésével elengedhetetlenek az önálló életvezetéshez, társadalmi beilleszkedésükhöz.
Egy-egy csoportban egy nevelő, egy gyermekvédelmi asszisztens vagy gyógypedagógiai asszisztens és három gyermekfelügyelő szervezi, irányította és segítette a gyermekek tevékenységét. A gyermekotthoni csoportokon belül önálló csoportgazdálkodás folyt, ami azt jelenti, hogy a csoport tagjai hatékonyan részt vesznek a csoportra eső pénzügyi források felosztásában, felhasználásában.
Ez az ellátási forma, összhangban a Gyermekvédelmi Törvénnyel, – miszerint a szubszidiaritás elve alapján a gyermeket lakóhelyéhez a lehető legközelebb kell szakellátó intézménybe helyezni, megye határokon belül kell megoldani a családból kiemelt gyermekek elhelyezését – ez év szeptemberében megszűnt.
A Károlyi István Gyermekközpont átalakításáról való gondolkodás már a Gyermekvédelmi Törvény megjelenésétől élt és jelen volt. Czikó Benjámin igazgató, 2003 áprilisától 2012 szeptemberéig állt a Károlyi István Gyermekközpont élén. Vezetése alatt, a Módszertani Osztály munkatársaival együtt került kidolgozásra a Különleges Gyermekotthon koncepciója és a Speciális Gyermekotthon létrehozására irányuló pályázat.
Igyekeztünk megőrizni az intézmény tradíciójának fontosabb, ma is érvényes elemeit. Célunk egy olyan gyermekvédelmi szakellátó intézmény kialakítása volt, ami hosszú távon biztosítja egy korszerű, a szakmai kihívásoknak és igényeknek egyaránt megfelelő, a különböző ellátási szükségletre igényt tartó gyermekek érdekeit szolgáló gondozást-nevelést.