huenderues
Találatok: 2390

Alapítványunk elsődleges célja, a Magyarország területén élő, önhibájukon kívül hátrányos szociális helyzetben lévő családok, gyermekeik támogatása.

Legfontosabb tevékenységeink és távlati céljaink:

• Gyermekfelügyelet, családi napközi otthonos szolgáltatás szervezése.

• Ifjúsági- és gyermektáborok, klubok szervezése.

• A családok kulturális, művelődési és sportcélú elképzeléseinek támogatása, ilyen célú események szervezése.

• Gyermekjóléti szolgálat elindítása és működtetése.

• Házi segítségnyújtás szolgáltatás működtetése.

• Gyermekmentő üzemeltetése.

Kedves Támogatóink, Tisztelt Adományozók. Az SOS Gyermek Alapítvány működése kizárólag az alapító, a kuratórium tagjainak személyes forrásaiból működik, továbbá az adományozók adományainak szétosztására szorítkozik. Alapítványunk gazdálkodása átlátható, az bárki számára hozzáférhető. Az alapítvány tagjai a kilencvenes évektől folytatnak karitatív tevékenységet, azonban mint civil szervezet ez év elején alakult azért, hogy több lehetőségünk legyen segíteni a rászorulókon. E rövid idő alatt is rendkívüli eredményeket értünk el. Nem adjuk fel és küzdünk tovább, semmi nem törheti meg a csapatszellemünket a gyermekszegénység enyhítése ellen!

Természetesen nem az a célunk, hogy versengjünk a több évtizede sikeresen működő nagy gyermek alapítványokkal akiknek szakmai hozzáértése és a civil szférában betöltött szerepük megkérdőjelezhetetlen, mint például a hasonló hangzású SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa, amely szervezettel egyébként nem vagyunk semmilyen kapcsolatban, mind a két szervezet más módon segíti a rászoruló gyermekeket és családjaikat.

Ezúton is gratulálunk munkájukhoz és további sok sikert kívánunk az SOS Gyermekfalvak lakóinak és munkatársainak!